پیام ما
  • با خرید محصول بی کیفیت به استقبال خطر نروید
  • کیفیت پلی است به سوی رضایتمندی
  • کیفیت یعنی مشتری برگردد نه کالا

این شرکت دارای پروانه علامت استاندارد اجباری از سازمان استاندارد و تحقیقات ایران برای لوله های پلی اتیلن آبرسانی میباشد .

Blogger dustin curtis performed a survey and discovered that 13 out of 15 ios developers of apps with a find friends feature admitted that they also track a mobile phone location for free uploaded user contacts to servers without consent

تمامی حقوق این سایت متعلق است به شرکت پلی اتیلن پارس زانوس